Return Policy


Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

 Οι επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω του διαδικτυακού καταστήματος 

www. Olivolio.gr θα γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συγκεκριμένη συναλλαγή.

 

(α) Ελαττωματικά προϊόντα κατά την παράδοση

 Σε περίπτωση που κάποιο/α από προϊόντα  που παραλάβατε είναι ελαττωματικά, ή έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά θα χρειαστεί  να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@olivolio.gr  το συντομότερο δυνατόν από την παραλαβή των προϊόντων για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με την διαδικασία επιστροφής .

(β) Δικαίωμα υπαναχώρησης αγοράς

Ο καταναλωτής διατηρεί  ο δικαίωμα με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις επιστροφής :

Tα προϊόντα να είναι σφραγισμένα, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι σε επανεμπορεύσιμη κατάσταση. Το περιθώριο για την συγκεκριμένη διαδικασία ορίζεται στις 14 ημερολογιακές  ημέρες .Τα προϊόντα  θα πρέπει να επιστραφούν συνοδευόμενα από το σχετική  απόδειξη πώλησης.

Προκειμένου να  προβείτε στην διαδικασία υπαναχώρησης θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την εταιρία   VERBENA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  που εδρεύει στο νομό Αττικής  επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 25, Αχαρνές, 13675 . Η επικοινωνία θα χρειαστεί να γίνει στο   email της  εταιρίας info@olivolio.gr  γνωστοποιώντας  την  απόφασή σας.

Τα προϊόντα θα πρέπει να σταλθούν με χρέωση του αποστολέα στην παραπάνω διεύθυνση προς την γραμματεία της εταιρίας αναγράφοντας την ένδειξη επιστροφή προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης  προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994  αλλά δεν έχει ισχύ  στις παρακάτω περιπτώσεις :

1) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

 2) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

3) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

 4) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Η εταιρία  VERBENA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ   διατηρεί  το δικαίωμα να απορρίψει  επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους πολιτικής επιστροφών που αναφέρονται πιο πάνω.

Εάν υπαναχωρήσετε, θα σας  γίνει επιστροφή  όλων  των  χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα ( για δικούς σας λόγους ) που έχετε παραλάβει και εφόσον βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, θα σταλεί με χρέωση του αποστολέα.

Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

  (γ)  Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Κάθε επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο (τραπεζική κατάθεση ή πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική  κάρτα ) με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αγορά των προϊόντων. Κάθε οφειλόμενη επιστροφή χρημάτων  θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημέρα της παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων ,

Θα επιστρέψουμε τα χρήματα σας αν:

‘Εχετε επιστρέψει ελαττωματικά προϊόντα μας σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας εντός 14 ημερών από την παραγγελία σας ή

Θα εξετάσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε για την επιστροφή σας μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα επεξεργαστούμε την επιστροφή σας το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση , εντός 14 ημερών θα σας γνωστοποιήσουμε αν έχετε δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων σας για τα ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή με λανθασμένη περιγραφή προϊόντα.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται από εσάς, εξαιτίας ενός σφάλματος, ζημιάς κατά τη μεταφορά ή λανθασμένης περιγραφής, θα επιστραφούν στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένου επιστροφής των τελών παράδοσης για την αποστολή του στοιχείου σε εσάς. Εμείς δεν εκδίδουμε επιστροφή ταχυδρομικών τελών ή ετικέτες επιστροφής που γίνονται για οποιαδήποτε άλλο από τους προαναφερθέντες λόγους.

Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων και με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης.

Στην περίπτωση λάθους της εταιρείας μας σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.